Dejavnosti zavoda

Zavod TREND-PRIMA Maribor je neprofitna nevladna organizacija za raziskovanje in razvoj znanja, ustanovljena 17. oktobra 2014.

Glavne dejavnosti organizacije so navedene spodaj:

IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE

 • Izobraževanje in usposabljanje na področju razvoja človeških virov
 • Statističnih obdelavah
 • Priprava, vodenje in izvajanje projektov razvojne narave, podjetniških projektov, projektov turističnih, kulturnih in športnih vsebin, projekte razvoja športne dejavnosti in projekte s področja sociale, zaposlovanja in izobraževanja
 • Vodenje in sodelovanje v EU projektih na področju izobraževanj in usposabljanja, spodbujanja zaposlovanja in socialne vključenosti
 • Pomoč pri pripravi in vodenju projektov ter pridobivanju evropskih sredstev

RAZISKAVE IN RAZVOJ

 • Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • Raziskovalna in razvojna dejavnost na področjih naravoslovja in tehnologije
 • Integracija in povezovanje strokovnjakov z različnih znanstvenih, umetnostnih, kulturnih in izobraževalnih področij in podpora znanstveno raziskovalnega dela
 • Oblikovanje in izvajanje študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov pomembnih za spodbujanje družbenega, gospodarskega, tehnološkega, znanstvenega in kulturnega razvoja
 • Izvajanje tržnih raziskav
 • Oblikovanje spletnih strani
 • Razvijanje aplikacij
 • Druge dejavnosti povezane z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami

ŠPORTNE DEJAVNOSTI

 • Naša organizacija razvija različne športne programe za otroke s posebnimi potrebami. Razvijamo tudi športni program za starejše in druge pripadnike ranljivih skupin.
 • Organiziramo športne dogodke v parkih, na odprtih površinah za promocijo zelenega športa in trajnosti
 • Delujemo v skupno dobro vseh ljudi na ravni občin, povezujemo se z lokalnimi skupnostmi in občinami v smislu vzpostavitve zunanjih fitnesov v mestnih parkih, domovih, domovih za ostarele, hotelih, itd …
 • Razvijamo športne programe.
 • Organiziramo športne prireditve na prostem in v zaprtih prostorih.