Projekti

Zavod TREND-PRIMA Maribor ima izkušnje s projekti v okviru programov Erasmus+, Evropa za državljane in drugih programov evropskega teritorialnega sodelovanja in drugih evropskih centraliziranih programov na področju izobraževanja, usposabljanja, športa in mobilnosti. Izkušeni smo pri vodenju mednarodnih partnerstev med različnimi organizacije z namenom posodobitve in sodelovanja med izobraževalno sfero, socialnimi institucijami in trgom dela za podporo ranljivim skupinam kot so invalidi, mladi z učnimi težavami, manjšine, ženske v boju za njihove pravice in boljše življenje. Zavod deluje tudi kot civilnodružbena organizacija, sodeluje kot partner in koordinator pri projektih, ki naslavljajo vprašanja civilne družbe, kot so globalne odgovornosti, evroskepticizma, prihodnost EU in vprašanja evropskih državljanov. Spodaj so navedeni projekti, pri katerih je zavod sodeloval kot koordinator ali partner.

HFTeam
Cultural Sports Day
RISE
Train4Coordinators
Camping With Orienteering For Families
Education for Global Responsibility II
We are at Work, too
Counter Euroscepticism with you Vote
Sport day for Every Child
Hiking for Health and Longevity
Balanced Living through Healthy Nutrition Habits
G.A.S.P.
Fit & Wise!
Sport and Dialogue Against Violence and Discrimination
Active Park
Active Break
EDUCATIONAL LABORATORY
B.O.N.D.S.
More than Sport – My Best Sports Day
Never too Late to Get Fit!
HAVING IT ALL: Job and Family Balance of Women